Etiketter

Sveriges nya kulturminister (liksom demokratiminister) heter alltså Alice Bah Kuhnke. Var det någon som INTE blev förvånad över utnämnandet? För mig lade sig dock den där förvåningen ganska fort. Vid närmare eftertanke kändes Bah Kuhnke inte alls som något konstigt val och jag tycker att Bah Kuhnke känns spännande i rollen som kulturminister, även om jag är osäker på hur hon står rent politiskt.

Jag har faktiskt ett positivt minne av att ha träffat Bah Kuhnke. Som tonåring och konfirmand deltog jag i ett läger som arrangerades av Svenska Kyrkans Unga. Detta var under tiden som Bah Kuhnke var generalsekreterare för Rättvisemärkt och jag vet inte riktigt om hon bara var där för att prata om Rättvisemärkt, eller om hon även gjorde annat. Hursomhelst framstod hon som en inspirerande, kunnig och väldigt skärpt person. Jag tycker dessutom att hon har en spännande bakgrund där hon har jobbat inom både kultur- och mediasektorn och lett stora organisationer. Summa summarum: jag är optimistisk och tror att det kan bli något bra av det här. Överhuvudtaget kan det bara bli bättre.

Ur regeringsförklaringen:

Karin Boye har skrivit: ‘Det finns få saker som säger mer om en människa än hennes bild av livet: om hon ser det som en väg, ett fältslag, ett växande träd eller ett rullande hav.’

Alla ska ha rätt och möjlighet att utöva kultur, oavsett deras bild av livet. Ett samhälle behöver inte bara ekonomisk tillväxt utan också demokratisk. För det behövs en fri och frispråkig kultur, fria konstnärer, poeter och public service. Det behövs folkbildning, folkrörelser, bibliotek – jämlik och kostnadsfri tillgång till platser där kulturella och mänskliga möten kan ske.

Amatörkulturen och det professionella kulturlivet ska få växa i samspel. Kulturen och skapandet ska stärkas i skolan. Fri entré införs på de statliga muséerna.

De ideella krafterna inom idrottsrörelsen och det breda föreningslivet gör ovärderliga insatser för att engagera och aktivera barn och unga. Därför ska barn och ungdomar få bättre möjligheter och lägre avgifter för att delta i idrott, friluftsverksamhet och kultur- och musikskola. En nationell strategi för kultur- och musikskolan tas fram.

Sverige ska vara ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Regeringen påbörjar arbetet att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

/Sara

Annonser